Skip to main content
Totalenergies
News 24|02|2023

Aanpassing stoomkraker chemisch gerecycleerde plastics

  • Industrie

Want more information?

Circulariteit in plastics – Recentste ontwikkelingen bij TotalEnergies

TotalEnergies brengt wereldwijd per jaar zo’n vier miljoen ton polymeren (plastics) op de markt. Tegen 2030 moet 30% daarvan gerecycleerd of bio-organisch geproduceerd zijn. Ook TotalEnergies Antwerp draagt bij tot het halen van deze doelstelling door de komende jaren geleidelijk de capaciteit voor de productie van chemisch gerecycleerde polymeren uit te breiden. Hoofd Project Development José Schacht geeft tekst en uitleg bij het baanbrekende project.

Chemische recycling garandeert kwaliteitsbehoud

“Bij de klassieke, mechanische recyclagemethode van samengestelde plastics treedt vaak aardig wat kwaliteitsverlies op (downgrading), waardoor de gerecycleerde plastics nog enkel kunnen ingezet worden voor laagwaardigere toepassingen zoals tuinmeubelen of bloempotten. “Chemische recyclage is vrij nieuw en levert een grondstof van hoogwaardige kwaliteit op. De chemische recyclagemethode herleidt moeilijk te recycleren plastics via gasificatie (synthesegas) of via pyrolyse (pyrolyse-olie) tot basismoleculen die geschikt zijn om er nieuwe plastics van de maken. Deze chemisch gerecycleerde polymeren zijn evenwaardig aan ‘virgin’ plastics en kunnen evenzeer voor veeleisende farma- en voedingstoepassingen worden gebruikt.”

Plastics uit pyrolyse-olie: made in Antwerp

TotalEnergies Antwerpen gebruikt momenteel pyrolyse-olie geproduceerd in twee Spaanse installaties van de firma Plastic Energy. Vanaf eind 2023 zal het samen met dit bedrijf een pyrolyse-olie productie-eenheid in gebruik nemen op de site van TotalEnergies Grandpuits nabij Parijs.

Voor het verwerken van de pyrolyse-olie tot volwaardige plastics loopt sinds 2020 een succesvol testproject in de Antwerpse plant van TotalEnergies.

Productiecapaciteit opschalen

José: “Na deze testfase worden nu de voorbereidingen getroffen om de productiecapaciteit in Antwerpen op te drijven naar 25.000 ton chemisch gerecycleerde plastics per jaar. Daarvoor zijn aanpassingen nodig aan de stoomkraker, de installatie waarin de pyrolyse-olie wordt geïnjecteerd voor de productie van voornamelijk ethyleen en propyleen. Dat zijn de basisgrondstoffen voor plastic. MULTI.engineering is gelast met de materiaalcoördinatie voor de aanpassingen aan de stoomkraker. “Onder meer het logistieke luik van de stoomkraker, waar de pyrolyse-olie-import en -opslag gebeurt, moet worden aangepast. Hoe meer pyrolyse-olie zal worden geïnjecteerd, hoe grondiger de voorbehandeling dient te gebeuren om die te zuiveren. Ten slotte doen we aanpassingen om vervuiling van de stoomkraker zelf tegen te gaan.”

Grootste uitdagingen

“Tijdens de testfase hebben we op korte tijd veel bijgeleerd over de behandeling en impact van pyrolyse-olie”, legt José uit. “Pyrolyse-olie is voor ons een nieuwe grondstof. We weten ook nog niet exact in welke mate ze de activiteit van bepaalde katalysatoren in de stoomkraker zal verminderen. Ook de kwaliteit van pyrolyse-olie afkomstig van andere leveranciers, kan sterk verschillen ten opzichte van de olie die momenteel gebruikt wordt. De grootste uitdaging voor ons in dit project, is evenwel de strikte planning. Er is grote vraag naar chemisch gerecycleerde plastics en er dienen zich heel wat marktopportuniteiten aan. Dat verhoogt natuurlijk de druk om zo snel mogelijk op te schalen.”

Meer duurzame verankering

De productie van plastics uit pyrolyse-olie is slechts één van de vele concrete projecten van TotalEnergies waarmee het duurzaamheid steeds meer in zijn processen wil verankeren. “Er zijn bijvoorbeeld al concrete plannen voor de productie van biobrandstoffen, er zijn talrijke projecten om energieconsumptie te verminderen en de evaluatie van de productie van groene waterstof via een door hernieuwbare elektriciteit aangestuurde elektrolizer ligt op tafel. Daarnaast wordt fors geïnvesteerd in studies rond Carbon Capture Storage (CCS) & Carbon Capture Utilisation (CCU). Ook hier zien we dat snelheid belangrijk is: zowat de hele wereld kijkt uit naar technologieën die onze impact op het klimaat kunnen verminderen. TotalEnergies engageert zich om significant bij te dragen aan deze doelstelling.”

Chemisch gerecycleerde polymeren zijn evenwaardig aan ‘virgin’ plastics en kunnen evenzeer voor veeleisende farma- en voedingstoepassingen worden gebruikt.

Anne-Celine Mainil

Contact our team to find out more!

Anne-Celine Mainil
Account Manager Industrie

Similar news