Skip to main content
NMBS
News 19|09|2023

Patrick De Cock was via MULTI.engineering werftoezichter bij de NMBS

  • Bouw & Infra

Want more information?

Sinds meer dan vijf jaar is Patrick De Cock via MULTI.engineering aan de slag als werftoezichter. Die job voerde hij eerder uit bij de NMBS en sinds kort bij Arcelor Mittal. Nog elke dag staat Patrick naar eigen zeggen goedgezind op om naar de werf te trekken. Ontdek hier wat hem zo aantrekt in zijn baan als werftoezichter.

“’s Morgens vroeg vertrek ik naar de werf, zodat ik de ochtendfiles vermijd. Eenmaal toegekomen, check ik welke werken er die dag uitgevoerd moeten worden en begin ik aan mijn eerste rondgang. Nagaan wie er aan de slag is, hoe er wordt gewerkt, de kwaliteit controleren, … dat zijn mijn belangrijkste taken. Alsook een dagraport maken voor de projectmanager, zodat hij de situatie op de werf kent. Na de middag doe ik een nieuwe rondgang, met opnieuw dezelfde aandachtspunten. Al is en blijft veiligheid het allerbelangrijkste: ik zie mensen graag toekomen op het werk, maar zie ze nog veel liever in dezelfde, gezonde toestand terug vertrekken.”

Patrick wordt al meer dan vijf jaar via MULTI.engineering ingezet bij verschillende klanten. Zo werkte hij mee aan de vernieuwing van een vleugel van het OLV-ziekenhuis in Asse, was hij schade-inspecteur bij AG Insurance en trok hij daarna naar de NMBS. Daar volgde hij naast de werf van het Sint-Pietersstation ook een aantal andere projecten op. Sinds medio juli is Patricks opdracht bij de NMBS afgelopen en inmiddels is hij via MULTI.engineering aan de slag bij ArcelorMittal, waar hij mee instaat voor de afbraak en volledig wederopbouw van een transportbandlijn van 600 meter.

Wat maakt de job van werftoezichter zo boeiend?

Patrick De Cock: Elke dag ziet er anders uit, het is een erg gevarieerd beroep. Ik vind het verder ook erg fijn om mensen aan te sturen, te begeleiden en mijn kennis en werkervaring aan anderen door te geven.

Met welke issues heb je vaak af te rekenen?

Patrick De Cock: Taal is vaak een groot probleem op een werf. Er werken daar immers tal van nationaliteiten samen, waardoor er een mengelmoes van verschillende talen ontstaat. Het zorgt soms voor moeilijke discussies en maakt dat je in bepaalde gevallen bijna letterlijk met handen en voeten dingen moet uitleggen. Dit heeft ook belangrijke neveneffecten: zo is het niet evident om iedereen op één lijn te krijgen inzake veiligheid. De opvattingen hierover durven al eens af te wijken van elkaar. Dus is herhalen een absolute must, in nauw overleg met de veiligheidscoördinator uiteraard.

Daarnaast is het een continu aandachtspunt om de gestelde deadlines te respecteren. Nog een ander issue is kwaliteit. Ik verwacht dat het werk uitgevoerd wordt op het niveau dat ik ook bij me thuis wens. Om dit te realiseren, moet ik nu eenmaal mensen van nabij opvolgen, bijsturen, motiveren en controleren. Ik zeg wel eens al lachend: mijn job bestaat uit mensen controleren en ambeteren, maar ik doe ze heel graag, hoor.

Waaraan kan je je ergeren?

Patrick De Cock: Wanneer iemand zijn afspraken niet nakomt, word ik boos. Jammer genoeg gebeurt dit wel eens, door een te hoge werkdruk of een gebrek aan personeel. Als ze me dan tijdig verwittigen, kan ik er nog mee leven, maar als ik het zelf moet ontdekken, heb ik het daar erg moeilijk mee.

Waarin verschilt jouw job van die van projectmanager?

Patrick De Cock: Een projectmanager houdt zich meer bezig met de planning en het financiële en administratieve luik van een project, ikzelf meer met het uitvoerende aspect. Werftoezichters zijn als het ware de ogen en oren van de projectmanager op de werf.

Als je drie foto's zou nemen die heel specifiek zijn voor jouw job, wat zou daarop te zien zijn?

Patrick De Cock: Op de eerste foto iemand met tien armen, omdat een werftoezichter veel balletjes tegelijk in de lucht moet houden. Op de tweede foto iemand die in alle omstandigheden rustig blijft. Want als je begint te roepen, dan verlies je al je macht. En op de laatste foto iemand die glimlacht, want met een lach of een kwinkslag bereik je het meeste. Ook met een kort babbeltje over de persoon zelf kun je een band scheppen, al is dat geen vriendschapsband. Het moet duidelijk blijven wie de touwtjes in handen heeft. Het informele contact met mensen op de werf bezorgt me het meeste plezier.

Met welke nieuwe trends heb je kennisgemaakt binnen jouw job?

Patrick De Cock: Ongetwijfeld het toenemend belang van digitalisering en technologie. Vandaag wandel ik op de werf rond met een tablet in de hand, terwijl dat vroeger met pen en papier was. Ook werd er vroeger veel meer face to face afgesproken, waar er nu vaak gecommuniceerd wordt via sms of e-mail. Dat is niet altijd beter, vind ik, want een telefoontje lost vaak meteen het probleem op. Nu is het veel meer een heen-en-weer-sturen van berichten. Maar de digitalisering heeft er dan ook weer voor gezorgd dat bestanden makkelijker bewaard en gedeeld kunnen worden, en later gebruikt kunnen worden om iets aan te tonen of te bewijzen. Het komt erop aan om het beste van de twee werelden te combineren.

Wat zijn volgens jou de belangrijkste kenmerken van een goede werftoezichter?

Patrick De Cock: Menselijkheid, begrip opbrengen en mensen helpen. Zonder evenwel de zorg om kwaliteit uit het oog te verliezen. De werksfeer is cruciaal als je samen iets wil bereiken. Ik ben nog elke dag gemotiveerd om aan de slag te gaan. MULTI.engineering voelt voor mij als familie aan. Dan geef je graag iets terug.

Ben je geïnteresseerd in de voordelen van projectsourcing? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Ben je zelf een designer? Lees hier de meest gestelde vragen over tewerkstelling via projectsourcing en ontdek acht redenen om als expert te kiezen voor projectsourcing.

Als werftoezichter ben ik de oren en ogen van de projectmanager

Similar news