Skip to main content
Voordelen projectsourcing
News 23|03|2023

Projectsourcing: een interessante piste voor de publieke sector

  • Industrie

Want more information?

Projectsourcing, waarbij organisaties externe specialisten inhuren met het oog op specifieke projecten, biedt heel wat mogelijkheden voor de publieke sector. Wij zetten de belangrijkste voordelen van projectsourcing voor overheidsinstellingen op een rijtje.

U vindt specifieke skills op maat van uw project

Bent u voor een concreet project, dat niet meteen tot uw core business behoort, op zoek naar specifieke expertises of skills? Dan is projectsourcing een dankbare oplossing. Via gespecialiseerde partners zoals MULTI.engineering krijgt u immers toegang tot een breed netwerk aan specialisten in heel wat engineering-materies.

U hoeft zich geen zorgen te maken over het selectieproces

Over de selectieprocedure en alles wat daarbij komt kijken, hoeft u zich niet te bekommeren. Dat nemen wij bij MULTI.engineering op ons. Wij gaan voor u op zoek naar de juiste profielen. Dat doen we aan de hand van diepteinterviews, persoonlijkheids-, redeneer- en technische testen, referentiechecks, … Daarna bespreken we eventuele kandidaten uitgebreid met u en geven we alle partijen ruimschoots de kans om elkaar te leren kennen. Precies omdat we goed kunnen inschatten welk engineeringprofiel u voor uw project(en) nodig heeft, zijn we vrij zeker van onze finale keuze. Vergeet niet dat Securex de kosten van een foute aanwerving op meer dan € 35.000 inschatte. Dat risico beperkt u aanzienlijk door met ons samen te werken.

Geen problemen met vaste barema’s en loonvoorwaarden

Als u voor een bepaald project nieuwe medewerkers wil aanwerven, dan bent u als overheidsinstelling verplicht om rekening te houden met vaste loonbarema’s en -voorwaarden. In bepaalde gevallen kan dit ertoe leiden dat uw financieel aanbod onvoldoende is om de juiste kandidaten te overtuigen. Via projectsourcing kunt u de beperkingen van loonbarema’s en voorwaarden probleemloos omzeilen. MULTI.engineering biedt u de kans om gespecialiseerde engineeringprofielen tegen marktconforme voorwaarden in te huren. U weet trouwens vooraf perfect wat uw externe specialisten u zullen kosten. Wij bezorgen u een zeer gedetailleerde offerte, zodat u geen schrik hoeft te hebben voor onaangename verrassingen.

U vangt pieken in de workload perfect op

Zorgen bepaalde projecten voor een plotse en substantiële toename van de workload? Dan kunt u via projectsourcing op korte termijn voor voldoende capaciteit zorgen. Is een project op een bepaald moment afgerond en zit er geen vervolgtraject aan te komen? Dan wordt de samenwerking stopgezet en hoeft u ook niet langer te betalen voor uw externe expert. Projectsourcing is dus een flexibele en kostenefficiënte oplossing.

Opvolging door uzelf … én door ons

Zijn onze experts bij u aan de slag, dan volgt u ze natuurlijk op binnen de voortgang van het project. Ook vanuit MULTI.engineering houden we van dichtbij contact met onze medewerkers, zodat we nauwgezet op de hoogte blijven van de evolutie van het project en van uw tevredenheid en die van onze medewerker. Merken we dat er op bepaalde vlakken bekommernissen zijn, dan pikken we die meteen op en gaan we op zoek naar een oplossing.

Extra kennis via ons netwerk aan specialisten

Wordt onze expert geconfronteerd met een concrete vraag waarop hij het antwoord niet weet? Dan kan hij steeds een beroep doen op de communities van MULTI.engineering, waarin heel wat kennis gedeeld wordt. Ook het volgen van bijkomende opleidingen wordt door ons te allen tijde gepromoot. We hebben er immers alle belang bij dat onze experten op elk mogelijk moment mee zijn met de nieuwe technieken en trends. U kunt er vanop aan dat onze experts beslagen ten ijs zullen komen.

Projectsourcing dynamiseert de arbeidsmarkt

Projectsourcing zorgt ervoor dat specialisten ingezet worden in projecten op hun maat en gedurende de periode dat ze voor u echt een meerwaarde bieden. Dit draagt ook bij tot een grotere arbeidsmobiliteit, waar arbeidsexperts al lang voor pleiten. Bovendien wil Vlaanderen tegen 2030 een werkzaamheidsgraad van 80% bereiken. Dit houdt in dat er tussen eind 2020 en 2030 maar liefst 700.000 extra mensen aan de slag moeten gaan. Een aantal daarvan zal specifieke skills moeten bezitten, gelet op de stijgende technologisering, digitalisering en verduurzaming van onze maatschappij en economie. Projectsourcing kan hier een belangrijke meerwaarde bieden. Lees zeker ook dit artikel over het belang van vlotte transities voor onze arbeidsmarkt.

Federgon-kwaliteitslabel

Federgon en Agoria-bedrijfsgroep TPMA (Technical Project Management and

Assistance) reiken het kwaliteitslabel Projectsourcing uit. MULTI.engineering was één van de drijvende krachten bij de uitwerking van dit kwaliteitslabel. Wij beschikken uiteraard zelf over dit label, wat u de garantie biedt dat we de fiscale en sociale regelgeving naadloos volgen. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over eventuele aansprakelijkheden of sancties in het kader van een verboden terbeschikkingstelling.

Wil u graag eens met ons van gedachten wisselen over projectsourcing? Neem dan meteen contact met ons op. We plannen snel een afspraak in.

Bekijk hier de whitepaper van Federgon over projectsourcing

To display this video, please give us consent to store social media cookies.

Wouter Van Goeye

Contact our team to find out more!

Wouter Van Goeye
Directeur

Similar news