Skip to main content
Wendy Vermeulen
News 11|07|2023

Wendy koppelt creativiteit aan gestructureerd werken

  • Industrie
  • Bouw & Infra

Want more information?

Sinds maart 2022 is Wendy Vermeulen via MULTI.engineering aan de slag als project designer bij BASF. Ze ontwerpt er modellen om nieuwe staal- of betonconstructies op bestaande te laten passen. Wat haar job zo uitdagend en boeiend maakt, laten we haar zelf vertellen.

“Wanneer bestaande constructies binnen het bedrijf aangepast moeten worden, bijvoorbeeld met het oog op een uitbreiding van de capaciteit, word ik daarbij als project designer betrokken. Mijn eerste taak bestaat er dan in om de bestaande toestand van het project te modelleren in 3D. Vervolgens voert de ingenieur heel wat berekeningen uit, waarna ik alles inteken, de verbindingen voorzie en ter plaatse ga opmeten of ons ontwerp haalbaar is en bijvoorbeeld niet conflicteert met bestaande leidingen of kabelgoten. Want ook al maken we gebruik van 3D-scans, toch kan je daar nu eenmaal niet altijd alles op zien. Zelf gaan kijken is dus nog altijd een must”.

Wendy ontwerpt vooral in TEKLA, al wordt haar tekenwerk ook omgezet in AutoCAD, zodat collega’s ter plaatse op elk moment een en ander kunnen meten of checken. “Van 3D-modellen wordt een IFC-model gemaakt, dat we bij de scan plaatsen, zodat we in real life kunnen zien hoe de nieuwe constructie in de bestaande past. De ingenieur bekijkt dan nog eens of alle berekeningen kloppen. Na goedkeuring van de berekeningen gaat mijn model naar de mensen die verantwoordelijk zijn voor de piping. Zij integreren het IFC-model in hun eigen modellen en verifiëren op hun beurt of alles klopt. Wanneer ik dan finaal alles terugkrijg, maak ik daar een uitvoeringsdossier van met de overzichtstekeningen van de profielen, merktekeningen en DXF-tekeningen van alle onderdelen. Dit dossier wordt vervolgens door de ingenieur aan de aannemer bezorgd.”

Essentiële eigenschappen van designers

Kortom, zin voor detail en nauwkeurigheid zijn essentieel voor wie als project designer aan de slag wil. “Er wordt inderdaad van ons verwacht dat we continu meedenken met de ingenieurs. We hebben het vaakst contact met de lead engineer piping, lead civil engineer, lead engineer civil infra, alsook met ESP/IPP Property Management Buildings voor de omgevingsvergunning. Communicatief zijn, is dus ook een vereiste. Daarnaast zijn creativiteit en oplossingsgerichtheid, de puzzel moet nu eenmaal passen, en stressbestendigheid belangrijke eigenschappen voor project designers. Er gelden nu eenmaal strikte deadlines bij projecten.”

Die deadlines respecteren ziet Wendy als één van de grootste uitdagingen in haar job, net als ervoor zorgen dat haar tekeningen van meet af aan zo goed mogelijk zijn en dus weinig revisies vergen.

Design in drie beelden

Als we Wendy vragen om haar job in drie beelden te visualiseren, komt ze op de proppen met foto’s van een staalconstructie, een team in overleg en een blad papier met potlood. “Staal en beton zijn nu eenmaal de materialen waarmee ik het meest werk. Dus is het niet meer dan logisch dat die op één van de beelden prijken. Ook overleg is onmisbaar in mijn functie, omdat een project doorgaans raakvlakken heeft met tal van verschillende disciplines binnen een bedrijf. Samenwerken met collega’s vind ik trouwens heel leerrijk. En als designer gaat het natuurlijk over schetsen maken, uitgommen, aanpassen, weer uitgommen, opnieuw beginnen … Dat proces vind ik eigenlijk het leukste van alles: echt je creativiteit en kennis moeten inzetten om een nieuwe constructie op een bestaande toestand te kunnen doen passen. En als je dan finaal de oplossing vindt, geeft dat een boost!”

Op dit moment werkt Wendy aan een project met het oog op een capaciteitsuitbreiding voor de productie van een vloeistof. De tank is te klein en moet dus vervangen worden door een grotere. Maar de bestaande sokkels kunnen het gewicht van de nieuwe tank niet aan, waardoor er extra sokkels voorzien dienen te worden. Bijkomend probleem is dat er op de locatie al veel equipment aanwezig is waarmee rekening gehouden moet worden. Ten slotte wordt er op hetzelfde blokveld nog een nieuwe tank geplaatst naast de bestaande staalstructuur. “Het hele project vormt dus een mooie uitdaging, maar dat geeft dan ook weer de grootste voldoening.”

Bent u geïnteresseerd in de voordelen van projectsourcing? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bent u zelf een designer? Lees hier de meest gestelde vragen over tewerkstelling via projectsourcing en ontdek acht redenen om als expert te kiezen voor projectsourcing.

Al je creativiteit en kennis moeten inzetten om een nieuwe constructie op een bestaande toestand te kunnen doen passen ... en dan de oplossing vinden. Dat geeft een boost!

Jim

Contact our team to find out more!

Jim Declerck
Engineering Manager Civil & Structural

Similar news