Skip to main content
Dikke truiendag affiche
News 09|02|2021

100 sweaters solidarity campaign

  • Industrie
  • Bouw & Infra
  • Maritime & Offshore

Want more information?

Bij MULTI Temse verzamelden we meer dan 100 truien voor onze actie op de jaarlijkse Dikketruiendag. Veel collega’s en vrienden lieten hun warm hart zien en doneerden hun trui ten voordele van mensen die het moeilijk hebben in deze koude winterperiode. Vzw Cura en vzw Witte Raven kwamen de ingezamelde truien ophalen. Ook in Nederland hebben onze collega's truien ingezameld voor onze dikketruiendagactie. Omwille van de coronamaatregelen konden de truien niet persoonlijk afgeleverd worden aan het Leger des Heils. Daarom stond onze collega Ilona Schnepf onder een stralend blauwe hemel aan de kledingcontainer met een zak vol prachtige truien.

At MULTI Temse we collected more than 100 sweaters for our action on the thick sweater day. Many colleagues and friends showed their warm hearts and donated their sweaters to benefit people who are having a hard time in this cold winter period. Social profit organisations 'Cura' and 'Witte Raven' collected the sweaters. Our colleagues in the Netherlands have also collected sweaters for our thick sweater day campaign. Due to the corona measures, the sweaters could not be personally delivered to the Salvation Army. That's why our colleague Ilona Schnepf was standing at the clothing container under a bright blue sky with a bag full of beautiful sweaters.

Similar news