Skip to main content
MULTI/Media
News 21|01|2022

MULTI/Media - 25 jaar | 25 years MULTI.engineering

  • Industrie
  • Bouw & Infra
  • Maritime & Offshore

Want more information?

We kijken terug op 25 jaar MULTI.engineering in onze meest recente editie van de MULTI/Media. Maar ook de toekomst van de scheepsvaart komt aan bod, de samenwerking met Philippe Monserez, de impact van Corona op ons brein en nog veel meer.

Veel leesplezier met onze Nederlandstalige versie

We look back on 25 years of MULTI.engineering in our most recent edition of the MULTI/Media. But the future of shipping is also discussed, the collaboration with Philippe Monserez, the impact of Corona on our brain and much more.

Have fun reading our English version

Terugkijken op 25 jaar MULTI.engineering brengt ons bij een speech van Steve Jobs waarin hij uitlegt hoe bepaalde toevalligheden in combinatie met bewuste keuzes de weg bepaalden voor zijn leven en carrière.

Similar news