Skip to main content
De Lijn
News 18|09|2023

Projectmanager Kristof Blomme leidt complexe infrastructuurprojecten bij De Lijn in goede banen

  • Bouw & Infra

Want more information?

Bij Vervoermaatschappij De Lijn lopen continu tientallen bouw- en infrastructuurprojecten aan busstelplaatsen, gebouwen, tramspoorinfrastructuur,… Kristof Blomme is via MULTI.engineering aangesteld als projectmanager om een aantal van deze projecten in goede banen te leiden. Samen met Michael Laeremans, Hoofd Projectmanagement bij De Lijn, vertelt hij wat zijn job precies inhoudt.

Drie types infrastructuurprojecten bij De Lijn

De afdeling Beheer en Innovatie Infrastructuur behartigt alle infrastructuurprojecten die bij De Lijn uitgevoerd worden. Het gaat in hoofdzaak om drie types projecten:

  • vernieuwingen of uitbreidingen aan de spoorinfrastructuur van trams
  • projecten omtrent gebouwen zoals stel- en werkplaatsen, kantoren en Lijnwinkels
  • projecten in stationsomgevingen, waarvoor nauw samengewerkt wordt met NMBS, Infrabel en lokale besturen.

“Onze afdeling Beheer en Innovatie Infrastructuur beschikt over projectmanagers en technisch deskundigen die intensief samenwerken en een project van A tot Z opvolgen”, vertelt Michael Laeremans. “We vormen dan een soort intern studiebureau voor De Lijn. Onze afdeling telt vandaag negentien projectmanagers: twaalf interne medewerkers en zeven externe. Samen leiden we meer dan honderd infrastructuurprojecten in goede banen, waaronder enkele hele grote zoals de vernieuwing van het tractienet in Antwerpen, de nieuwe stelplaats Gent-Wissenhage en de ingebruikname van de pre-metrotunnel Kerkstraat-Pothoekstraat in Antwerpen. Ook heel wat bus- en tramstelplaatsen worden momenteel gerenoveerd en geëlektrificeerd.”

Polyvalentie en communicatieskills vereist

De projectmanagers in het team treden op als SPOC en buigen zich over de scope, het budget, de timing en de communicatie met alle stakeholders. Projectmanagers worden bij voorkeur op één domein ingezet, al gebeurt het toch regelmatig dat ze voor projecten uit meerdere domeinen verantwoordelijk zijn. Zo is Kristof betrokken bij verschillende tramspoorvernieuwingsprojecten in Gent en bij de elektrificatie van de stelplaats in Kortrijk. Michael: “Het belangrijkste is dat onze projectmanagers erg polyvalent zijn en vooral een project zorgvuldig kunnen leiden. Ze hoeven niet meteen alle technieken die bij De Lijn aan bod komen te beheersen, daarvoor kunnen ze immers terugvallen op de technisch deskundigen.”

Specifieke uitdagingen voor projecten rond mobiliteit

Infrastructuurwerken voor bus en tram vinden zeer vaak plaats in een complexe context, met heel wat eisen en verwachtingen op het vlak van onder meer toegankelijkheid, elektrificatie, integratie van groen, duurzaamheid en mobiliteitsgarantie tijdens de werken. Dat zorgt voor technische uitdagingen. Michael: “Zo maakt De Lijn momenteel een inhaalbeweging voor het onderhoud van tramsporen en spoorwegbeddingen. Uiteraard willen we dat de infrastructuur daarbij zo robuust en duurzaam mogelijk is. Maar in een stedelijke omgeving met smalle straatjes en allerlei erfgoedelementen om rekening mee te houden, is dat vaak een huzarenstuk. We hebben veel ervaring opgebouwd over welke materialen en technieken het best werken op het terrein, maar je moet natuurlijk ook altijd rekening houden met de wensen van alle stakeholders zoals weggebruikers, chauffeurs, lokale besturen en Erfgoed Vlaanderen.”

“Dat is een van de redenen voor de vaak lange doorlooptijden van infrastructuurprojecten”, vult Kristof aan. “In extreme gevallen raken de gekozen oplossingen tijdens het traject zelfs achterhaald doordat er nieuwe inzichten komen. Dan moet er middenin het project geschakeld worden.”

Een extra complicerende factor is volgens Michael dat de nodige budgetten bij verschillende partners en op meerdere beleidsniveaus moeten worden vrijgemaakt. “Die puzzel zorgt soms voor frustraties. We moeten aan onze voogdijoverheid duidelijk aangeven welke middelen we tijdens een bepaald jaar nodig hebben. Dat vraagt van onze projectmanagers heel wat inspanningen om budgetten uiterst strikt op te volgen. En dan nog heb je niet alles in de hand: wanneer bijvoorbeeld een aanbesteding niet gegund kan worden en de vergunning opnieuw aangevraagd moet worden, dan zit je meteen met zes maanden uitstel. Sowieso is die initiatiefase het moeilijkst. Eenmaal een project in aanbesteding gaat, zijn al heel wat lastige klippen omzeild. Daarom is het ook essentieel om voldoende tempo te ontwikkelen in die conceptuele fase. Soms lukt dat, maar het is niet altijd evident.”

Boeiende werkomgeving

Net de complexe uitdagingen maken de job boeiend, vindt Kristof. “Het is leuk om projecten doorheen de tijd te zien groeien en er zelf ook echt een impact op te hebben. Neem bijvoorbeeld het project aan het bus- en tramknooppunt Gent-Sint-Pieters, waar een gloednieuw tramstation en busstation worden gebouwd en waar buslijn zeven wordt vervangen door een tramlijn. Het is een werk van lange adem – mensen die in 2000 geboren zijn, hebben de stationsomgeving alleen nog maar als werf gezien en zullen moeten wachten tot na 2030 voor het resultaat. Maar het geeft ons ook de mogelijkheid om alles goed in te plannen en te faseren. Ook het overleg met collega’s om tot de best mogelijke oplossingen te komen, is altijd fijn. Doordat ik daarnaast nog een aantal kleinere projecten opvolg, is er bovendien altijd voldoende afwisseling.”

Infrastructuurprojecten om fier op te zijn

Kristof is trots op wat hij samen met zijn collega’s bij De Lijn al heeft verwezenlijkt. Het nieuwe busstation in Zelzate bijvoorbeeld, waar vroeger totaal geen accommodatie aanwezig was voor reizigers en buschauffeurs, en waar nu een modern dienstgebouw staat met uitgebreide reizigersinformatie, moderne toiletten, een groene parking, aandacht voor toegankelijkheid. “Ook op de eindhalte Brielken van tramlijn één in Evergem kijk ik tevreden terug. Die werd samen met de gemeente ontworpen. En dan is er nog de Rozemarijnbrug in Gent, een spoorvernieuwing die heel erg geslaagd is.”


Kristof is via projectsourcing aan de slag bij De LIJN. Welke voordelen ziet De Lijn in deze manier van samenwerken met een engineeringbureau?

Michael Laeremans: “We gaan niet rechtstreeks met projectmanagers in zee, maar geven er de voorkeur aan om via een engineeringbedrijf zoals MULTI.engineering te werken omdat dit flexibiliteit biedt. Als er een projectmanager wegvalt, dan kan die partner op zoek gaan naar een oplossing. Wanneer je rechtstreeks werkt, ga je terug naar af. Bovendien zou schijnzelfstandigheid een issue kunnen vormen. Door opdrachten in de markt te zetten naar verschillende sourcingbedrijven, kunnen we ook makkelijker appelen met appelen vergelijken.”

Soms biedt het werken via partners nog andere, onverwachte voordelen. Kristof Blomme: “We hebben bij De Lijn ooit lang gezocht naar een aannemer voor een specifieke opdracht, maar niet gevonden. Ik gooide de vraag ook in de Speakap-tool waarmee ik intern met mijn collega’s bij MULTI.engineering communiceer, en zo hebben we toch een aantal aannemers kunnen contacteren en de juiste keuze kunnen maken. Het toont dat het steeds interessant is om deel uit te maken van een brede community van professionals.”

Bent u geïnteresseerd in de voordelen van projectsourcing? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bent u zelf een engineering expert? Lees hier de meest gestelde vragen over tewerkstelling via projectsourcing en ontdek acht redenen om als expert te kiezen voor projectsourcing

Net de complexe uitdagingen maken de job boeiend. Het is leuk om projecten doorheen de tijd te zien groeien en er zelf ook echt een impact op te hebben.

Katja

Contact our team to find out more!

Katja Baert
Senior Account Manager Bouw & Infra

Similar news