Skip to main content
strategie
News 28|03|2024

De strategische visie van MULTI.engineering in Industrie, Bouw en Infrastructuur

  • Industrie
  • Bouw & Infra

Want more information?

Wat mogen klanten in de sectoren Industrie, Bouw en Infrastructuur de komende jaren van MULTI.engineering verwachten? “Een flexibele service op maat van de klant en diens project, zoals we dat tot nu toe garandeerden. Maar ook nog meer betrokkenheid, deskundigheid en loyauteit, zodat we de preferente engineeringpartner van onze klanten én experten blijven”, vertelt Directeur Wouter Van Goeye. Ontdek hier hoe MULTI.engineering jouw bedrijf precies kan helpen.

Wouter Van Goeye: “We gaan bij MULTI.engineering verder op de strategische weg die we begin 2020 ingeslagen zijn. Het is nog steeds onze missie om de voorkeurpartner van onze klanten én onze experts te zijn op het vlak van engineering. Waarom? Omdat ingenieurs de toekomst creëren, vandaar onze baseline ‘No engineers, no future’, en er een duidelijke schaarste heerst op de engineeringmarkt.. Door ingenieurs de kans te geven om zich op persoonlijk vlak verder te ontwikkelen, en door hen mooie projecten aan te bieden, kunnen we hen overtuigen om voor ons te kiezen. Zo creëren we een ijzersterk team, met een uitgebreide expertise en de nodige soft skills om uitstekende ideeën in realiteit om te zetten en de projecten van onze klanten succesvol uit te voeren.

Drie services, drie verschillende samenwerkingsvormen

Welke services biedt MULTI.engineering precies aan?

Wouter Van Goeye: Project Management, Project Engineering en Design. We profileren ons niet als een generalist, maar wel als een bedrijf dat heel wat specialisten in huis heeft in deze drie vakgebieden. Hierrond bouwen we communities van specialisten, waarmee we de meerwaarde voor onze klanten trachten te maximaliseren en technische en persoonlijke groei realiseren bij onze klanten, experts en ons netwerk. Kennisdeling en netwerking is voor ons een prioriteit, de komende jaren zelfs nog meer dan tot nu toe.

In welke vormen kunnen klanten een beroep doen op MULTI.engineering voor Project Management, Project Engineering en Design?

Wouter Van Goeye: Elke vraag van een klant is uniek. Daarom bieden we een flexibele dienstverlening aan, waarbij we onze experts op drie manieren voor onze klanten kunnen inzetten.

Eerst en vooral projectsourcing, waarbij een MULTI.engineering-expert in een team samen met medewerkers van de klant aan een project werkt. Daarnaast bieden we site based teams aan. In dat geval voeren MULTI.engineering-specialisten een duidelijk afgelijnde opdracht uit. Wij staan zelf in voor het verdelen van de taken en de realisatie van het project. Hierbij ligt er dus meer ownership bij MULTI.engineering. Indien wenselijk kunnen we in zo’n geval ons eigen studiebureau inschakelen voor specifieke deelopdrachten. Want dat is de derde vorm van samenwerking die we aanbieden: ons Design & Engineering Office.

De ideale klant

Hoe ziet de ideale klant er voor jou uit?

Wouter Van Goeye: Een bedrijf dat een beroep op ons doet via zowel projectsourcing als ons studiebureau. Dat is niet alleen interessant voor ons, omdat we verschillende expertises kunnen combineren, maar ook voor de klant. Die creëert immers via MULTI.engineering een flexibele schil voor activiteiten die niet tot zijn core business behoren.

Klanten- en medewerkerstevredenheid hoger dan 8/10

Hoe maakt MULTI.engineering het verschil met concurrenten?

Wouter Van Goeye: Door 100% commitment, zowel van het management als van al onze experten. We zijn niet alleen sterk betrokken bij onze klanten en projecten, maar tevens betrouwbaar en loyaal. Onze experts beschikken uiteraard over een sterk gespecialiseerde kennis, maar leggen de lat hoog. We willen het best mogelijke resultaat bereiken, op een efficiënte manier. En altijd in partnership met de klant.

Dat klanten onze aanpak waarderen, blijkt uit onze tevredenheidsenquêtes. Onze NPS bedraagt gemiddeld 54 over de laatste 3 jaar (waarbij scores hoger dan 35 als zeer goed worden beoordeeld). Gemiddeld krijgen onze experts van klanten een tevredenheidsscore van meer dan 8/10. En 87% van onze klanten zou MULTI.engineering aanbevelen aan andere bedrijven in hun netwerk. Onze slogan ‘Working with us is always a great experience!’ wordt dus bevestigd door onze klanten.

Overigens zijn ook onze experts erg enthousiast. Ze geven het bedrijf een tevredenheidsscore van gemiddeld 8,4/10, en een NPS van 64 (over de laatste 3 jaar). Dit toont aan dat onze medewerkers zich goed voelen bij ons, en geeft een boost aan ons vertrouwen in de toekomst. We willen immers verder groeien.

Groeipotentieel

Waar zie je nog groeimogelijkheden?

Wouter Van Goeye: Bijvoorbeeld door onze aanwezigheid in bepaalde sectoren te versterken. In Industrie zijn we vandaag erg actief in de chemie, metaalverwerkende nijverheid en automotive, olie en gas, en de farmaceutische sector. We zijn vastbesloten om nog extra in te zetten op de voedingsbranche, technologische nijverheid en de energiesector, bijvoorbeeld inzake de productie van windmolens. In Bouw en Infrastructuur zie ik nog heel wat bijkomend potentieel bij provincies, steden en gemeenten, ziekenhuizen, universiteiten, en eigenaars van grote gebouwen, zoals verzekeraars en retail.

Maar we willen meer doen dan louter cijfermatig groeien. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties vormen het globale framework voor onze groei. Ook dat is logisch, niet? Als engineers de toekomst vorm geven, dan is duurzaamheid toch een voor de hand liggende prioriteit? Samen met onze medewerkers willen we bij MULTI.engineering daartoe ons steentje bijdragen.

87% van onze klanten zou MULTI.engineering aanbevelen aan andere bedrijven in hun netwerk. Onze slogan ‘Working with us is always a great experience!’ wordt dus bevestigd door onze klanten

Wouter Van Goeye

Contact our team to find out more!

Wouter Van Goeye
Directeur

Similar news