Skip to main content
Wouter
News 21|11|2022

Duurzame transitie - Een boeiend en continu verbeterproces

  • Industrie
  • Bouw & Infra
  • Maritime & Offshore

Want more information?

DUURZAAM ONDERNEMEN IS OOK VOOR MULTI.engineering EEN MUST OM EEN ECONOMISCHE ROL VAN BETEKENIS TE BLIJVEN SPELEN ÉN ZIJN AANTREKKINGSKRACHT OP DE ARBEIDSMARKT TE VRIJWAREN. MANAGING DIRECTORS WOUTER VAN GOEYE EN NIKO FIERENS MAKEN EEN TUSSENTIJDSE BALANS OP.
‘BEPAALDE DUURZAAMHEIDSASPECTEN ZITTEN STERK VERWEVEN IN ONZE BEDRIJFSVOERING EN BEDRIJFSCULTUUR. OP ANDERE VLAKKEN IS HET ONZE INTENTIE OM VERDERE STAPPEN TE ZETTEN.’

Wouter: ‘Ook wij nemen de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties als leidraad. Op sommige punten scoort ons bedrijf al behoorlijk goed, op andere zijn we ons ervan bewust dat er nog werk aan de winkel is. Ik denk dat het in veel bedrijven niet anders is. Duurzaamheid verankeren in je bedrijfsvoering is een continu verbeterproces, dat gaat met vallen en opstaan.’

Good health & wellbeing

‘De aandacht voor het welzijn van onze medewerkers is in ieder geval één van die zaken waar we bij MULTI.engineering als sinds jaar en dag heel veel belang aan hechten’, vertelt Niko. ‘Wouter en ik hebben allebei zelf aan de lijve ondervonden dat je niet het beste van jezelf kan geven voor je collega’s, klanten en bedrijf als
je je fysiek of mentaal minder goed voelt. We zijn allemaal mensen, met behoorlijk wat veerkracht, maar ook met onze kwetsbaarheden. Het is belangrijk om ons daar bewust van te zijn, vooral omdat MULTI.engineering geen productiebedrijf is dat met grondstoffen werkt. Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. Om hen
duurzaam te kunnen inzetten, houden we als leidinggevenden good health & wellbeing continu in het vizier.’
Wouter: ‘Het is een kwestie van voortschrijdend inzicht. Verbindend communiceren, check-ins voor vergaderingen, lezingen en workshops met bijvoorbeeld Bieke Van Gool en Better Minds at Work, het trainen van soft skills,… We pikken steeds nieuwe zaken op om in onze organisatie verder te ontwikkelen. Voor ons is het een natuurlijke reflex om goed zorg te dragen voor onze mensen, maar het is niet in elke organisatie even evident. Dat het loont wordt bevestigd door de resultaten van onze
medewerkerstevredenheidsenquête die jaar na jaar stijgen.’

Good govenance

‘Zorgdragen voor onze medewerkers betekent ook dat wij dit bedrijf goed willen besturen, en vooral gericht zijn op de langere termijn’, gaat Niko verder.
‘We hebben veel respect voor onze aandeelhouders, die overigens na 25 jaar nog altijd dezelfde zijn, en koesteren ook de ambitie om onze medewerkers aandeelhouders te maken. We hebben een slanke, vlakke structuur waarin iedereen zo veel mogelijk betrokken wordt bij strategische keuzes en we zorgen ervoor dat de arbeidsmiddelen
op een correcte manier worden ingezet. Het bedrijf leegknijpen of een ‘boefjes’-mentaliteit worden hier absoluut niet getolereerd. We stellen het belang van het bedrijf en onze aandeelhouders voorop. Nog zo’n voorbeeld van het langetermijndenken in onze organisatie is dat wij nog nooit iemand hebben ontslagen omwille van
economische redenen. We verkiezen werkzekerheid en het behoud van expertise boven direct rendement voor aandeelhouders en zullen altijd eerder zoeken naar manieren om mensen in dienst te houden in plaats van ze te ontslaan en gezinnen in de miserie te storten. Wij nemen onze sociale verantwoordelijkheid.’
‘Onze baseline ‘No Engineers, no Future’ had net zo goed kunnen luiden: ‘No Engineers, no Sustainable Future’.
Als ingenieurs hebben we een grote impact op de bescherming van de planeet.’

Nudging om duurzame keuzes te stimuleren

Het engagement om de samenleving voor mens én milieu een stukje beter te maken, vertaalt zich ook in allerhande grote en kleine initiatieven voor mensen
die het minder goed hebben, zoals een speelgoedinzameling of het schenken van het gebruikelijke sinterklaascadeau aan een goed doel. Wouter: ‘Wat het
aspect verantwoorde consumptie betreft, doen we bijvoorbeeld ook mee aan Mei Plasticvrij en navigeren we onze medewerkers zo veel als mogelijk in de richting
van duurzame mobiliteitskeuzes. Als een medewerker ons bijvoorbeeld vraagt om een deel van zijn loon in te ruilen voor een duurdere, meer vervuilende bedrijfswagen, dan is ons antwoord resoluut neen. Maar als iemand hetzelfde wil doen voor een treinabonnement bovenop zijn bedrijfsauto, dan steunen wij hem daarin voluit. Ik vind het echt onze plicht om als bedrijf een beleid te voeren dat duurzame keuzes aanbiedt en aanmoedigt. Zo waren onze directieleden de eerste om jaren geleden al over te stappen op hybride voertuigen en werd ons kantoor vijftien jaar geleden reeds uitgerust met zonnepanelen en een warmtepomp, wat toen nog vrij uitzonderlijk was. Dat je daarbij soms op scepsis of weerstand stuit, is logisch, maar alleen op deze manier slagen we erin om met z’n allen stappen vooruit te zetten.’

Job met impact

‘Het fijne is dat we als ingenieurs eigenlijk veel meer kunnen doen om de planeet te beschermen tegen de klimaatverandering dan de gemiddelde burger. De afgelopen jaren hebben we bij onze klanten het aantal sustainability projecten enorm zien toenemen. Momenteel is meer dan de helft van de projecten waarin we betrokken zijn, sterk gefocust op het vinden van duurzame oplossingen voor de problemen die onze planeet bedreigen. We engineeren projecten rond (drijvende) zonnepanelen, offshore windmolens en getijdenturbines, wat resulteert in betaalbare en duurzame energie voor iedereen. We helpen ook mee om kritieke energie-infrastructuur
en metrolijnen bijvoorbeeld te bouwen en te onderhouden. Voor de industrie, de bouwsector, steden en gemeenten, ziekenhuizen, enz. begeleiden we projecten rond duurzame industriële processen en gebouwen. Voor verschillende klanten in de maritieme sector voeren we studies uit rond de vergroening van hun vloten met
schepen op methanol en waterstof die de gassystemen moeten vervangen.
Onze baseline luidt ‘No engineers, no Future’, maar wat mij betreft mag je er gerust van maken ‘No engineers, no sustainable future’.’

Sustainability betekent ook zorgdragen voor onze mensen. Voor ons is dat een natuurlijke reflex. Zo beschermen we bij economische uitdagingen niet alleen ons bedrijf, maar ook onze medewerkers en hun gezinnen. We hebben nog nooit iemand ontslagen om economische redenen

Similar news