Skip to main content
Bouw algemeen
News 10|06|2022

Projectsourcing: flexibel inzetten van specifieke skills

 • Industrie
 • Bouw & Infra
 • Maritime & Offshore

Want more information?

Projectsourcing geeft bedrijven de kans om bepaalde projecten te laten uitvoeren door externe specialisten: ingenieurs, informatici, technici, … maar ook marketeers of juristen. Projectsourcing zorgt ervoor dat uw bedrijf de juiste persoon op het juiste moment op de juiste plaats kan inzetten. Maar projectsourcing biedt ondernemingen nog heel wat andere troeven. Ontdek ze hier.

Vanuit steeds meer hoeken wordt opgeroepen om onze arbeidsmarkt te dynamiseren. Een grotere arbeidsmarktparticipatie en -mobiliteit zijn daarbij de belangrijkste doelstellingen. Tegen 2030 wil de Vlaamse regering een werkzaamheidsgraad bereiken van 80%. Eind 2020 bedroeg die nauwelijks 70%. Concreet zullen we dus meer dan 700.000 extra mensen aan de slag moeten krijgen om de kaap van 80% te ronden … Een stevige opdracht.

Kwantitatief een hele uitdaging dus, maar ook kwalitatief. Trends zoals de toenemende technologisering, digitalisering, internationalisering en verduurzaming van onze economie en maatschappij zorgen ervoor dat heel wat bijkomende en nieuwe skills nodig zijn om de toekomstige uitdagingen aan te gaan. Bovendien zal levenslang leren meer dan ooit een vast item op de bedrijfsagenda worden. Hoe gaat u hier als bedrijf best mee om?

Projectsourcing als antwoord op de vraag naar specifieke skills

Om bepaalde projecten die niet meteen tot de core business van een bedrijf behoren, in goede banen te leiden, kunnen ondernemingen een beroep doen op externe specialisten. Die beschikken over de nodige kennis en ervaring, en vormen zo een interessante aanvulling op de skills die vandaag al binnen het bedrijf aanwezig zijn. Maar waarom zouden bedrijven externen inschakelen via projectsourcing? Een externe medewerker kost toch een stuk meer dan een interne, niet? Ja, dat klopt. De service die MULTI.engineering biedt in het kader van projectsourcing is niet gratis. Maar projectsourcing helpt bedrijven om een antwoord te vinden op verschillende vlakken:

 • De juiste skills om pieken op te vangen
  De workload binnen uw bedrijf kan sterk schommelen. Hebt u af te rekenen met stevige pieken, dan zal uw huidig personeelsbestand niet volstaan om die op te vangen. Externe medewerkers met specifieke skills zijn dan interessant. Is een project afgerond, dan gaan die immers terug hun eigen weg.

  Op die manier betaalt u op elk moment precies het aantal medewerkers dat u nodig heeft. In piekperiodes beschikt u over voldoende mensen, maar ook in minder drukke tijden zit u safe. Want als uw workload plots daalt en u volledig rekent op eigen medewerkers op de payroll, dan zult u in die dalperiodes mensen moeten betalen waarvoor u op dat moment eigenlijk geen werk heeft. Projectsourcing zorgt dus voor kostenefficiëntie!

 • Toegang tot een breed netwerk aan technische profielen
  Het is vandaag niet eenvoudig om de juiste technische profielen te vinden op de arbeidsmarkt. Voor veel bedrijven is het ook helemaal hun core business niet om naar dergelijke profielen op zoek te gaan. Niet eenvoudig dus om de juiste kandidaat te vinden. En wist u dat een foute aanwerving gemiddeld meer dan € 35.000 kost? U speelt dus maar beter op veilig.

  MULTI.engineering beschikt over verschillende recruiters en een HR-afdeling die zich over de werving van nieuwe professionals buigt. Via ons krijgt uw bedrijf toegang tot een breed netwerk van technische profielen met de juiste ervaring en kennis, zonder dat u zich hoeft te bekommeren om het plaatsen van vacatures, sollicitatiegesprekken, … U krijgt zelfs proactief kandidaten aangeboden die vrijkomen. Zelf kunt u zich helemaal richten op uw core business.

 • Snel inzetbaar
  Werkt u samen met MULTI.engineering, dan kunnen we op zeer korte termijn uw behoeften aan projectmedewerkers invullen.

 • Transparante kostenstructuur
  Alle kosten worden duidelijk op voorhand opgelijst. Geen onaangename verrassingen dus. U kunt de kosten voor externe medewerkers trouwens perfect op het betrokken project afschrijven, zodat uw overheadkosten niet toenemen.

 • Opvolging van onze medewerkers
  Eenmaal onze specialisten bij uw aan de slag zijn in het kader van projectsourcing, blijven wij hen van kortbij opvolgen. Uiteraard verwachten we dat u dat ook doet vanuit het project zelf. Samen zorgen we ervoor dat de omstandigheden optimaal zijn om tot een mooi eindresultaat te komen. Stellen we vast dat een medewerker zich binnen een opdracht minder goed voelt, dan zullen we hier open over communiceren met u. We gaan dan samen op zoek naar de best mogelijke oplossing. Een open en transparante communicatie is voor ons en voor u essentieel.

 • Uitgebreid opleidingsaanbod
  MULTI.engineering voorziet voor alle medewerkers in een ruim opleidingsaanbod, dat zowel technische opleidingen als soft skills omvat. Zo vervolmaken onze mensen zich verder zonder dat u daarvoor extra kosten hoeft te maken.

 • Bijkomende competenties beschikbaar
  Wanneer één van onze experten binnen zijn opdracht met een vraagstuk of probleem geconfronteerd wordt waarvoor de kennis binnen uw onderneming ontbreekt, kan hij via MULTI.engineering rekenen op een uitgebreid netwerk aan specialisten om hem of haar hierin te ondersteunen.

 • Onze specialisten horen bij uw projectteam
  Onze experts doen er alles aan om zich zo goed mogelijk in uw bedrijf te integreren. Ook al zijn het externe medewerkers, toch maken ze volwaardig deel uit van het team dat een project uitvoert. U kunt dan ook rekenen op de loyauteit van onze specialisten.

Federgon-kwaliteitslabel

Federgon en Agoria-bedrijfsgroep TPMA (Technical Project Management and Assistance) lanceerden een tijdje terug een kwaliteitslabel Projectsourcing. MULTI.engineering beschikt over dit label, dat u de garantie biedt dat we de fiscale en sociale regelgeving nauwgezet volgen. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over eventuele aansprakelijkheden of sancties in het kader van een verboden terbeschikkingstelling.

Wil u graag eens met ons van gedachten wisselen over projectsourcing? Neem dan meteen contact met ons op. We plannen snel een afspraak in.

Bekijk hier de whitepaper van Federgon over projectsourcing

To display this video, please give us consent to store social media cookies.

Wouter Van Goeye

Contact our team to find out more!

Wouter Van Goeye
Directeur

Similar news