Ga naar hoofdinhoud
thuispunt Gent
Nieuws 11|04|2024

Thuispunt Gent: klaar voor de toekomst van sociale huisvesting

  • Bouw & Infra

Meer informatie?

De stad Gent kent sinds de jaren twintig van de vorige eeuw een lange traditie van sociale huisvesting. Thuispunt Gent, een fusie van drie belangrijke spelers in de sociale woningmarkt, wil met een ambitieus plan zijn patrimonium moderniseren en uitbreiden. Programmamanager Joan Bauwens legt uit dat Thuispunt Gent daarbij veel belang hecht aan haar sociale missie, waarbij sociaal wonen het fundament vormt voor stabiliteit en gemeenschapsvorming.

Fusie creëert schaalgrootte en slagkracht

Thuispunt Gent is een sociale-huisvestingsorganisatie die in de regio Gent-stad sociale woningen creëert, beheert en verhuurt. Ze is in 2022 ontstaan uit een fusie tussen WoninGent, de Gentse Haard en het Sociaal Verhuurkantoor (SVK). Dankzij deze schaalvergroting wordt het mogelijk om de wachtlijsten in te korten en specifieke doelgroepen vlotter aan een woning te helpen.

In totaal heeft de woonmaatschappij 10.700 woningunits in bezit en 340 wooneenheden in beheer die ze inhuurt van particuliere eigenaars. Dat is goed voor ongeveer een kwart van de Gentse huurwoningen, of één achtste van het totale woonpatrimonium voor gezinnen en alleenstaanden.

Sociaal wonen, waardig leven

Thuispunt Gent is een cruciale speler op de Gentse woonmarkt, met een uitdagende sociale missie. “Sociaal wonen is niet alleen een buffer tegen armoede, maar ook een springplank naar een stabieler leven en een betere positie in de samenleving”, legt Joan uit.

Investeren in een modern patrimonium, met de steun van MULTI.engineering

De gemiddelde leeftijd van het patrimonium van Thuispunt Gent ligt hoger dan de gemiddelde leeftijd van de sociale woningen in Vlaanderen. Met een investeringsplan gespreid over tien jaar, wil de woonmaatschappij haar sterk verouderde patrimonium versneld kwalitatief opwaarderen en klimaatrobuust maken. Het tempo waaraan dit moet gebeuren, vraagt om een gevoelige capaciteitsverhoging. “Het is in die optiek dat we via een aanbesteding beroep zijn gaan doen op de projectmanagement-services van MULTI.engineering. Met elf projectmanagers, één programmamanager en één administratief medewerker vullen zij ons eigen team van tien medewerkers aan. Samen beheren ze in totaal 120 lopende projecten, variërend in omvang van zes tot honderd woonunits. Ook stadsvernieuwingsprojecten in samenwerking met partners zoals het OCMW en Sogent, vallen binnen de scope. Dankzij MULTI.engineering kunnen we de vooropgestelde versnelling in de vernieuwing van onze woningportefeuille waarmaken.”

De MULTI-projectmanagers worden enerzijds ingeschakeld in de voorbereidende fase van projecten. Zij toetsen de theoretische inschatting over de toestand van een bestaande woning en de vooropgestelde ingrepen, met de situatie in de praktijk. Ze checken of de ingrepen haalbaar zijn en sturen bij waar nodig. Anderzijds springen ze ook in voor de opvolging van projecten die al in uitvoering zijn. Eén MULTI-expert ten slotte staat specifiek in voor de opvolging van werkzaamheden aan woningen die vallen onder de 10-jarige aanspr akelijkheid.

Praktische uitdagingen

De uitrol van het investeringsmeerjarenplan is een uitdaging op zich. Eén van de taken van de projectmanagers is om te onderzoeken hoe de werken kunnen worden uitgevoerd met blijvende bewoning. Maar vaak zijn de ingrepen zo drastisch dat voor de bewoners een andere oplossing gevonden moet gevonden. “We moeten dus altijd voldoende huurpanden ter beschikking hebben. Daarvoor zetten we ook in op de ontwikkeling van nieuwbouw, al wordt het steeds moeilijker om nieuwe gronden te vinden. Sowieso zullen we hiervoor in de toekomst nog meer met private projectontwikkelaars gaan samenwerken.”

Doelstelling: 20% sociale woningen

Het is de bedoeling om te evolueren naar 20% sociale woningen in het Gentse. Met volgens Joan extra focus op grote wooneenheden voor gezinnen met kinderen, waarvoor momenteel de wachtlijsten het langst zijn en steeds vaker kinderarmoede dreigt.

Duurzaamheid en gemeenschapsvorming

“Ten slotte willen we als woonmaatschappij mee-evolueren met de stadsgroei en de behoefte aan een betere leefbaarheid. We dragen ons steentje bij om de stad duurzamer, denser, groener en kindvriendelijker te maken. Daarvoor richten we onze aandacht onder meer op de directe omgeving van de woningen. We willen met name de leefgemeenschappen kleinschaliger maken, zodat de bewoners elkaar – ondanks de vaak grote mix aan culturen – gaan ondersteunen in plaats van dat ze in grote woonblokken wegkwijnen in anonimiteit. Waar mogelijk werken we daarvoor samen met externe partners om buurtvoorzieningen te integreren. Op die manier kunnen we helpen om de bewoners naast een kwaliteitsvolle woning, ook een waardig leven te bieden.”

Sociaal wonen is een springplank naar een stabieler leven en een betere positie in de samenleving

Katja

Contacteer ons team

Katja Baert
Senior Account Manager Bouw & Infra

Gelijkaardig nieuws