Ga naar hoofdinhoud
Steelanol
Nieuws 13|03|2023

Design & project engineering voor Steelanol

  • Industrie
  • Bouw & Infra

Meer informatie?

Fier op bijdrage aan baanbrekend CCU-project van ArcelorMittal

Eind 2022 huldigde ArcelorMittal bij zijn Gentse staalfabriek de CCU-installatie Steelanol in. Ook voor onze collega’s Tom Claeys en Stijn Welters was het feest, want zij werkten mee aan dit baanbrekende project voor koolstofafvang en -gebruik (Carbon Capture and Utilisation). Tom in zijn hoedanigheid van Projectingenieur, Stijn als Teamleader Design.

Primeur voor Europese staalindustrie

De Steelanol CCU-fabriek maakt gebruik van geavanceerde koolstofrecyclingtechnologie, ontwikkeld door het bedrijf LanzaTech. Ze gebruikt biokatalysatoren – meer bepaald een bacterie die onder meer gedijt in het spijsverteringsstelsel van konijnen – om koolstofrijke afvalgassen uit het staalproductieproces en uit afvalbiomassa om te zetten in geavanceerde bio-ethanol. Dit product kan gebruikt worden als bouwsteen voor de productie van bijvoorbeeld brandstof voor transport, verf, kunststoffen, kleding en zelfs cosmetische parfum.

Zodra de productie de volledige capaciteit bereikt, zal de Steelanol-installatie 80 miljoen liter bio-ethanol produceren, bijna de helft van de totale huidige vraag naar geavanceerde ethanol voor het mengen van brandstoffen in België. De jaarlijkse koolstofemissies van de staalfabriek in Gent zullen met 125.000 ton dalen.

Het Steelanol-project vormt een belangrijk onderdeel van ArcelorMittal's klimaatactieplan voor 2030. Het bedrijf wil de koolstofuitstoot van zijn staalproductieproces wereldwijd met 25% verminderen. Voor zijn Europese activiteiten mikt het op een reductie met 35%.

15 funderingsplaten, max. 39m x 21m

Bij het prestigieuze Steelanol-project waren veel partners met uiteenlopende expertises betrokken. MULTI.engineering stelde het uitvoeringsdossier samen voor de betonnen funderingsplaten van de verschillende zones van de installatie. Onze ingenieurs en tekenaars ontwierpen het palenraster waarop de platen rusten en berekenden gewapende multi-layer platen tot wel een meter dik, met daarin ook alle ankers verwerkt voor de staalopbouw. Een van de specifieke technische vereisten was dat de platen moesten voorzien zijn op eventuele lekkages in de silo’s. Daarom werd ervoor gekozen de platen te ontwerpen met grote goten en pompputten erin gemoduleerd. Bovenop de platen kwamen ook sokkels waarop onder meer de tanks en staalkolommen werden geplaatst. Verder moest er natuurlijk rekening mee gehouden worden dat bij het storten van dergelijke grote betonplaten, binnenin veel hitte zou ontstaan en dat ze daardoor extra gevoelig zouden zijn voor scheuren. Stijn: “Maar het is voor onze ingenieurs en tekenaars uiteraard geen probleem om dat soort zaken in te calculeren. De grootste uitdagingen in dit project waren eerder de schaalgrootte en de grote flexibiliteit die van ons werd verwacht. Want terwijl wij de modellen en plannen voor de funderingsplaten aan het uitwerken waren, kwamen er regelmatig nog wijzigingen in de bovenliggende staalstructuren. Dat vergde een goede communicatie en – zoals gezegd – veel flexibiliteit van onze tekenaars om toch de deadlines te halen.”

Inwerken on-site

In december 2018 vonden de eerste meetings met ArcelorMittal plaats. In 2019 schoot het project uit de startblokken en werd het voor Stijn en enkele collega’s een quasi fulltime job. Om het project vlot te laten verlopen, werkte Stijn bij de opstart drie maanden on-site. Zo kon hij met het projectteam van ArcelorMittal een efficiënte manier van samenwerken bepalen. Er kwam een standaardrekennota tot stand en er werden afspraken gemaakt over de opmaak van de plannen en welke informatie ze moesten bevatten.

Regelmatig overleg

De afspraken en werkwijze die tijdens de eerste maanden werden vastgelegd, vormden de leidraad voor de hele verdere samenwerking met het team van ArcelorMittal. Ze zorgden er ook voor dat Tom, net uit de schoolbanken, vlot in het project kon instappen onder de supervisie van Stijn en een senior projectingenieur. Het was zijn taak om alle oorspronkelijke berekeningen op basis van geschatte belastingen, af te toetsen en te finetunen in functie van de effectieve data. Voor één zone deed hij het volledige rekenwerk from scratch en overlegde hij elke dag met de projectleider bij ArcelorMittal om de tekeningen te evalueren en op punt te stellen. Sowieso werd er tijdens het hele project veelvuldig met de klant gecommuniceerd, waardoor de samenwerking voor alle partijen vlot en aangenaam verliep.

Tevreden en fier

“Ik ben tevreden dat het allemaal goed verlopen is”, concludeert Stijn. “Het was door de omvang en de nieuwe manier van modelleren een mooie uitdaging voor ons, én voor onze tekenpakketten, maar het is gelukt.”

In het heetst van de strijd waren Tom en Stijn vooral gefocust op het opleveren van kwaliteitsvolle plannen en berekeningen binnen de gestelde deadlines. Tom: “Het was pas toen Steelanol uitgebreid in de pers kwam, dat het goed doordrong wat voor een baanbrekend project het is op het vlak van verduurzaming. Dat we daar als ingenieurs en tekenaars ons steentje hebben toe bijgedragen, daar ben ik best fier op!”

Dat we als ingenieurs en tekenaars ons steentje hebben bijgedragen aan een innovatief project als Steelanol, daar ben ik best fier op!

Rino Cerpentier

Contacteer ons team

Rino Cerpentier
Senior Account Manager

Gelijkaardig nieuws