Skip to main content
Linda Verboven
News 14|09|2023

MULTI/Launch, kick-start voor communicatieve vaardigheden en persoonlijke groei

  • Industrie
  • Bouw & Infra
  • Maritime & Offshore

Want more information?

Het succes van engineeringprojecten wordt niet alleen bepaald door technische expertise. Het vermogen om goed te communiceren en samen te werken, is minstens even belangrijk. Sinds 2011 zetten we nieuwe experts in onze organisatie daarom op weg met de MULTI/Launch. Trainer Linda Verboven vertelt meer over dit inspirerende opleidingstraject.

Oorsprong en evolutie

Het MULTI/Launch opleidingstraject voor nieuwe medewerkers zag al in 2011 het levenslicht. Het was in de periode dat MULTI.engineering meer en meer jongeren uit verschillende landen ging aanwerven, nadat de groei de voorgaande jaren vooral gebaseerd was op iets oudere, lokale medewerkers. In die context was het belangrijk om de jonge starters een mooi opleidingsprogramma aan te bieden, dat ook als rekruteringstroef kon worden uitgespeeld.

Ingenieurs komen in hun opleiding nauwelijks in aanraking met soft skills.

Linda: “Hoewel ze uitstekend zijn in technisch-inhoudelijke zaken, is er ruimte voor verbetering op het gebied van communicatieskills. Deze sociale vaardigheid is cruciaal in een omgeving waar interactie met klanten en collega's op verschillende niveaus plaatsvindt.”

Doorheen de jaren is het MULTI/Launch-trainingstraject geëvolueerd en verfijnd. Terwijl het oorspronkelijk was bedoeld voor ingenieurs die pas van de schoolbanken kwamen, werd het later uitgebreid naar alle profielen jonger dan dertig. Het traject begon als een intensieve negendaagse training verspreid over twee jaar, maar is nu gecomprimeerd tot zeven dagen, met een verkorte doorlooptijd van negen maanden om de vaardigheden zo efficiënt mogelijk op te bouwen.

Het doel van MULTI/Launch

De drieledige doelstelling is altijd dezelfde gebleven. “Naast het aanscherpen van hun communicatieve vaardigheden, krijgen de cursisten ook een betere inkijk in het brede werkgebied van hun bedrijf en hebben ze de gelegenheid om hun netwerk binnen de organisatie te versterken.” Het is hier dat de start wordt gemaakt van een young potentials community waar de experts hun hele verdere carrière zullen kunnen op terugvallen.

Het traject in detail

Het opleidingstraject is opgebouwd rond vier sessies en wordt voorafgegaan door een groepsintake waarbij ook de directie aanwezig is. Linda: “Na onze eerste kennismaking gaat de groep bowlen of iets anders leuks doen en krijgen ze een etentje aangeboden. Dankzij dit informele gedeelte leren ze elkaar op een ongedwongen manier kennen en worden er stevige banden gesmeed. Tijdens de sessies verblijven de cursisten in een mooi hotel waar ze op vrije momenten in de watten worden gelegd.

De eerste twee dagen focussen we op communicatie in het algemeen, de storingen die daarin kunnen optreden en de manier waarop ze kunnen worden voorkomen. De deelnemers leren assertief communiceren, feedback geven, observeren en omgaan met lastig gedrag. Meteen al in deze eerste sessie geeft iedere deelnemer een presentatie over een klant of een project, wat hen niet alleen in staat stelt om hun communicatievaardigheden te trainen, maar ook om het bedrijf beter te leren kennen.

De derde dag behandelt conflicthantering, onderhandeling en effectieve communicatie binnen een teamcontext. Tussentijds krijgen de cursisten ook een opdracht via mail, wat mij in de gelegenheid stelt om hen heel persoonlijk op te volgen en feedback te geven.

Twee dagen zijn gewijd aan timemanagement, omgaan met veranderingen en de praktische kant van projectmanagement. De deelnemers werken samen in oefeningen om deze vaardigheden toe te passen.

De laatste sessie richt zich op zelfinzicht omtrent assertiviteit en conflicthantering. De deelnemers leren aan de hand van LIFO (Life Orientations), een instrument dat hun persoonlijke profiel en dat van teamleden in kaart brengt, om hun sterktes in te zetten en hun gedrag af te stemmen in communicatie met anderen. In deze fase in het traject kunnen de cursisten uit alle aangereikte modellen datgene kiezen wat hen het meeste aanspreekt. Het is als het ware het moment waarop alle puzzelstukjes samenvallen.”

Het traject wordt afgerond met een persoonlijk ontwikkelingsplan en een afsluitmoment waarop ook de directie opnieuw aansluit. Nadien vindt nog een afrondend gesprek plaats met elke deelnemer.

Impact en feedback

Hoewel elke deelnemersgroep anders is, probeert Linda telkens een aantal accenten te leggen. “Zo vind ik het belangrijk om iedereen te betrekken, zowel introverten als extraverten. Het traject leent zich ertoe om met iedereen connectie te maken, het bevordert interactie en verbinding. Door de anderen beter te leren kennen, ontstaat ook meer begrip voor andere gedragsstijlen. Ten slotte laat ik ook altijd bewust veel ruimte om ervaringen te delen en van elkaar te leren.”

Het geeft mij voldoening om jonge mensen te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling. Op een luchtige en informele manier werken we een stevig programma af. De feedback die ik krijg van cursisten is dat ze zich bewuster worden van hun sterktes en valkuilen, dat ze meer zelfvertrouwen krijgen en veel opsteken van de ervaringsuitwisseling met anderen. Hoe concreet ze nadien met de aangereikte handvaten aan de slag gaan, is afhankelijk van onderwerp en persoon. Maar het is leuk om te horen dat iemand in een moeilijk klantengesprek meteen de theorie in de praktijk kan brengen.”

Manifestatie van bedrijfscultuur en kernwaarden

Linda is erkentelijk voor het vertrouwen dat ze van MULTI.engineering krijgt. “De directe is heel betrokken en staat 100% achter het traject. Dat een organisatie tijd en ruimte creëert om zo’n intensieve training aan te bieden aan haar nieuwe mensen, zegt veel over de cultuur en de waarden van het bedrijf. En het is geen eenmalige inspanning, want ook na de MULTI/Launch worden de medewerkers geregeld aangemoedigd om trainingen rond bijvoorbeeld verbindende communicatie te volgen om hun skills te blijven opfrissen en verdiepen.”

Wil je weten hoe onze medewerkers de MULTI/Launch ervaren? Bekijk hier enkele korte videotestimonials.

Similar news