Skip to main content
Vlassenroot
News 23|12|2022

Vlassenroot Group wordt sdg pionier

  • Industrie

Want more information?

Productie van complexe staalstructuren en -onderdelen

Vlassenroot is een Belgisch bedrijf dat onderdelen vervaardigt voor onder meer telescopische kranen. Het is een echt nichebedrijf dat gespecialiseerd is in het snijden en plooien van stalen onderdelen met uitzonderlijke afmetingen en een grote complexiteit. Tot hun klanten behoren de grootste kraanproducenten. Het bedrijf heeft een vestiging in ons land, Duitsland en Polen. Via drie VOKA Charters Duurzaam Ondernemen (VCDO) verankerden zij duurzaamheid in hun onderneming. Zo dragen ze bij aan het realiseren van de 17 duurzaamheidsdoelstellingen (SDG) van de Verenigde Naties. Onlangs werden zij voor hun inspanningen beloond met het internationaal erkende UNITAR-certificaat SDG Pioneer. De VN omschrijft SDG Pioneers als ‘bedrijven die uitzonderlijk werk leveren om te globale doelstellingen te halen’. Tessa Vanderveken, Head of Engineering, en Hans Peeters, Verantwoordelijke Onderhoud, leggen uit hoe hun bedrijf de transitie naar een duurzamere bedrijfsvoering aanpakt.

Langetermijndenken

“Vlassenroot is een middelgroot bedrijf, maar dat belet ons niet om ons steentje bij te dragen aan een duurzamere wereld”, zegt Tessa Vanderveken. “De gerichte en concrete doelstellingen van het VOKA Charter en het engagement dat je aangaat door het te ondertekenen, vormen voor onze organisatie een goede stimulans en krijgen ook – en dat is niet onbelangrijk – de volledige steun van ons management.” Hans Peeters: “Alles wat we doen binnen ons bedrijf komt natuurlijk met een economische afweging; de ROI moet kloppen. Maar gelukkig kunnen we ook al verder kijken dan het louter financiële plaatje. Dit langetermijndenken is niet alleen goed voor mens, milieu en maatschappij, maar in the end ook voor ons bedrijf zelf.”

Minder plastic, energiemonitoring en elektrische vorkliften

“We hebben best wel al veel kleine en grote stappen gezet om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen”, aldus Tessa. “Dat is ook tijdens de uitreiking van ons SDG Pioneer-certificaat nog maar eens duidelijk gebleken.” Hans somt enkele initiatieven op van de afgelopen twee jaar alleen al, zoals: het energiemonitoringsysteem, de zonnepanelen en de led-verlichting die in het atelier werden geïnstalleerd, een fietsleasing voor de medewerkers, de retrofitting van machines om er energiezuiniger toestellen van te maken, een verminderd plasticverbruik, een laadinfrastructuur voor hybride en binnenkort ook voor elektrische wagens…

“We hebben bovendien samen met onze staalleveranciers verpakkingsmethodes uitgewerkt die dezelfde kwaliteit garanderen, maar met minder plastic. Ons transport gebeurt zo efficiënt mogelijk, paletten worden hergebruikt en onze reststoffen worden zo veel als mogelijk verwerkt. Heel recent hebben we ook de overstap gemaakt naar elektrische vorkliften tot acht ton. Geen evidente beslissing, want er hangt niet alleen een stevig prijskaartje vast aan de aankoop zelf, maar ook aan het verbruik. Groene energie kost momenteel jammer genoeg vaak meer dan grijze energie. Desondanks hebben we de beslissing genomen: voor het milieu, maar zeker ook voor het welzijn van onze mensen. De dieseluitstoot van de vorkliften heeft een grote impact op hun werkomgeving. Als we die gezonder kunnen maken, dan is dat de investering zeker waard. We houden trouwens ook de ontwikkelingen in de elektrificatie van vorkliften tot 16 en 18 ton nauw in de gaten. Momenteel kunnen ze nog niet dezelfde prestaties garanderen als de klassieke voertuigen, maar producenten zijn er wel volop mee bezig.”

Sociaal verantwoord ondernemen

“Naast het tegengaan van de klimaatverandering, draait duurzame ontwikkeling ook om sociale aspecten zoals waardig werk, kwalitatief onderwijs en gendergelijkheid. “Ook op dat vlak leveren we inspanningen met bijvoorbeeld een gendergelijk HR-beleid, een intense samenwerking met scholen, en op het eerste zicht simpele dingen zoals koffie op de werkvloer voor iedereen – bedienden én arbeiders.

Wij vertrekken steeds van onze overtuiging dat onze mensen het beste van zichzelf kunnen geven in een omgeving die daarvoor geschikt is. Duurzaamheid, sfeer, uitdaging, leiderschap, waarden,… zijn enkele zaken die daartoe bijdragen.”

De weg vooruit

De bereikte doelstellingen zijn verre van een eindpunt, zeggen zowel Tessa als Hans. “We willen bijvoorbeeld nog milieubewuster en selectiever zijn bij de aankoop van producten. Eén van de volgend stappen is ook om onze duurzaamheidsinspanningen intern nog beter bekend te maken en iedereen in het verhaal mee te nemen. Ook naar de buitenwereld toe willen we er nadrukkelijker over communiceren. Want ook dat is belangrijk, niet in het minst om nieuwe, goede werkkrachten aan te trekken. Zeker jonge mensen willen niet langer voor supervervuilers werken. Ze gaan uitdrukkelijk op zoek naar werkgevers die inspanningen leveren om op een maatschappelijk verantwoorde manier te ondernemen.”


On-site mechanical engineering

Onze mechanical engineer Egon Van Den Meersche versterkt het Vlassenroot engineering team on-site voor onder meer werkvoorbereiding, de ontwikkeling van snij- en plooiprogramma’s en design en revisie van 2D- en 3D-tekeningen.

Leestip

Ook MULTI.engineering levert sustainability inspanningen. Over de stand van zaken in deze transitie lees je hier meer

Alles wat we doen binnen ons bedrijf komt natuurlijk met een economische afweging; de ROI moet kloppen. Maar gelukkig kunnen we ook al verder kijken dan het louter financiële plaatje

Rino Cerpentier

Contact our team to find out more!

Rino Cerpentier
Senior Account Manager

Similar news